Probstheida - Leipzig

Name:Probstheida
Bundesland:Sachsen
Stadt:Leipzig
Postleitzahl (PLZ):04289, 04299
Kfz-Kennzeichen:L
Postleitzahlen Probstheida - Leipzig