Perly - Perly-Certoux

Name:Perly
Kanton:Kanton Genf
Gemeinde:Perly-Certoux
Postleitzahl (PLZ):1258
Kfz-Kennzeichen:GE
Postleitzahl Perly, Perly-Certoux