Hutholz - Chemnitz

Name:Hutholz
Bundesland:Sachsen
Stadt:Chemnitz
Postleitzahl (PLZ):09123
Kfz-Kennzeichen:C
Postleitzahl Hutholz, Chemnitz

Wo liegt Hutholz auf der Landkarte?

Ortsteile im Umkreis
Stadtplan Chemnitz OT Hutholz PLZ Karte