79117 Freiburg im Breisgau

PLZName Typ  
79117FreiburgStadt