79115 Freiburg im Breisgau

PLZName Typ  
79115FreiburgStadt