79114 Freiburg im Breisgau

PLZName Typ  
79114FreiburgStadt