79112 Freiburg im Breisgau

PLZName Typ  
79112FreiburgStadt