79111 Freiburg im Breisgau

PLZName Typ  
79111FreiburgStadt