79110 Freiburg im Breisgau

PLZName Typ  
79110FreiburgStadt