79108 Freiburg im Breisgau

PLZName Typ  
79108FreiburgStadt