79106 Freiburg im Breisgau

PLZName Typ  
79106FreiburgStadt