79104 Freiburg im Breisgau

PLZName Typ  
79104FreiburgStadt