79102 Freiburg im Breisgau

PLZName Typ  
79102FreiburgStadt