79100 Freiburg im Breisgau

PLZName Typ  
79100FreiburgStadt