79098 Freiburg im Breisgau

PLZName Typ  
79098FreiburgStadt