52223 Stolberg (Rheinland)

PLZName Typ  
52223StolbergStadt