PLZ 44329 Dortmund

PLZName Typ  
44329DortmundStadt
44329Dortmund BrechtenStadtteil
44329Dortmund DerneStadtteil
44329Dortmund EvingStadtteil
44329Dortmund GrevelStadtteil
44329Dortmund HosteddeStadtteil
44329Dortmund KirchderneStadtteil
44329Dortmund LanstropStadtteil
44329Dortmund ScharnhorstStadtteil
44329Dortmund CityStadtteil