PLZ 44265 Dortmund

PLZName Typ  
44265DortmundStadt
44265Dortmund HacheneyStadtteil
44265Dortmund SyburgStadtteil
44265Dortmund WellinghofenStadtteil
44265Dortmund WichlinghofenStadtteil
44265Dortmund BuchholzStadtteil
44265Dortmund HolzenStadtteil