PLZ 44149 Dortmund

PLZName Typ  
44149DortmundStadt
44149Dortmund DorstfeldStadtteil
44149Dortmund KleyStadtteil
44149Dortmund LütgendortmundStadtteil
44149Dortmund MartenStadtteil
44149Dortmund OespelStadtteil
44149Dortmund CityStadtteil