PLZ 4414 Dortmund

PLZName Typ  
4414.DortmundStadt
44141Dortmund HördeStadtteil
4414.Dortmund KörneStadtteil
44143Dortmund BrackelStadtteil
44143Dortmund SchürenStadtteil
44143Dortmund WambelStadtteil
4414.Dortmund LindenhorstStadtteil
44147Dortmund DeusenStadtteil
4414.Dortmund DorstfeldStadtteil
4414.Dortmund CityStadtteil
44149Dortmund KleyStadtteil
44149Dortmund LütgendortmundStadtteil
44149Dortmund MartenStadtteil
44149Dortmund OespelStadtteil