17335 Strasburg (Uckermark)

PLZName Typ  
17335StrasburgStadt