Adelsberg - Chemnitz

Name:Adelsberg
Bundesland:Sachsen
Stadt:Chemnitz
Postleitzahl (PLZ):09127
Kfz-Kennzeichen:C
Postleitzahl Adelsberg, Chemnitz

Wo liegt Adelsberg auf der Landkarte?