PLZ 3314 Strengberg

PLZName Typ  
3314StrengbergGemeinde
3314Strengberg StrengbergOrt
3314Strengberg LimbachOrt
3314Strengberg RamsauOrt
3314Strengberg AuOrt
3314Strengberg OttendorfOrt
3314Strengberg ThürnbuchOrt